Nhưng cấp bách nhất, hệ trọng nhất trong lúc này chính là: “Đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án”, và “Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng giao”.

Dân chúng phấn khởi và đặt niềm tin vào hoạt động của Ban Nội chính Trung ương trong thời gian tới. Những cán bộ được tuyển chọn và giao nhiệm vụ lãnh đạo Ban Nội chính cũng được đa số người dân ủng hộ, nể trọng. 108 cán bộ, công chức của ban cũng là những người có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, được nhân dân gửi gắm niềm tin. Tạo dựng được hình ảnh trong mắt nhân dân là rất khó, nhưng giữ được hình ảnh đẹp đẽ đó còn khó hơn nhiều.    

Giữ được niềm tin trong dân chính là giữ hình ảnh của từng cá nhân người lãnh đạo, của từng cán bộ, công chức của ban. Lúc này, những người nhận trọng trách và nhiệm vụ  phải đáp ứng bằng được nguyện vọng của nhân dân và cách thuyết phục nhất là ''công phá vào tường thành'' của tham nhũng, phối hợp với các cơ quan liên quan lôi cho được những ''con sâu'' tham nhũng ra trước vành móng ngựa, chịu tội trước nhân dân. Đây không phải là sự kỳ vọng mà là mệnh lệnh của dân.

Có quá nhiều việc phải làm và làm cấp bách, nếu chậm một ngày là đất nước khó khăn thêm một ngày, lùi thêm một bước. Dân chúng quá sốt ruột và hao khuyết niềm tin vì nạn tham nhũng. Đừng để niềm tin còn lại bị mất đi, mà hãy rót đầy trở lại bằng việc làm cụ thể, kết quả cụ thể.

Dân quá căm ghét tham nhũng, phẫn nộ với tham nhũng. Dân biết mặt, biết tên nhiều kẻ tham nhũng. Chẳng lẽ 108 vị không phát hiện, xử lý bọn quan tham, không kể công lao, chức tước, có tội thì phải trị. Được như vậy thì dân mới an lòng, tin tưởng.

Không chỉ an lòng dân, mà còn định được nước. Cho nên, trị tham nhũng là mệnh lệnh từ dân và cũng là mệnh lệnh từ trái tim từng người của Ban Nội chính Trung ương.