Đó là lời thề tại lễ hội Minh thệ ở xã Thuận Thiên, Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) diễn ra ngày 13.2. Đúng hơn, lễ hội này được tổ chức tại làng Hòa Liễu, lễ hội là tài sản tín ngưỡng của địa phương hơn 500 năm. Cũng thật thú vị, khắp nơi có quá nhiều lễ hội, nhưng đa số là xin xỏ thánh thần cho thăng quan tiến chức, làm ăn phát tài. 

Còn đến lễ hội này, người tham dự chỉ xin lập lời thề sống trung thực, ngay thẳng, không tham nhũng. Ai không giữ lời thề thì sẽ bị “thần linh đả tử”. Một lễ hội có ý nghĩa giáo dục sâu sắc như vậy nhưng cộng đồng ít biết đến. Tuy tồn tại được hơn 500 năm, nhưng sức lan tỏa của lễ hội chưa vượt ra khỏi không gian làng xã.

Có thể do địa phương chưa quan tâm đến việc phát huy giá trị của lễ hội, hoặc có thể vì con người không muốn phải lập lời thề giữ sự trung thực, không tham nhũng. Làm quan mà không tham nhũng quả là một thứ quý hiếm và quý giá vô cùng. Cho nên, lễ hội Minh thệ được khuấy động trong lúc này cũng là cần thiết.

May chăng có người làm quan bước đến để lập lời thề bằng sự thành tâm. Theo các bậc cao niên trong làng Hòa Liễu, ngày xưa khi tổ chức lễ hội Minh thệ, những người dối trá, làm điều ác nhân ác đức không dám đứng vào vòng thề, bởi vì sợ thần linh vật chết. Xem ra, người xưa cũng đáng kính trọng, cho dù có làm điều ác cũng còn biết sợ thánh thần, không dám thề thốt dối trá.

Còn ngày nay thì chưa chắc, tham nhũng hết mức nhưng sẵn sàng đứng lên thề thốt lem lẻm, làm điều ác mà nói giọng đạo đức giả, dối trá nhưng lại rao giảng về sự trung thực cứ như thánh thần. Nhưng dù sao, lễ hội Minh thệ cũng nên được chính quyền địa phương chú trọng tuyên truyền và có những chính sách hỗ trợ để phát huy, lan tỏa đến cộng đồng, không chỉ trong một ngôi làng, mà thu hút đông đảo khách thập phương.

Đến khi nào, dân mình chen lấn đến làng Hòa Liễu để lập lời thề sống trung thực, không tham nhũng - giống như chen lấn xin ấn đền Trần - thì may ra nước Nam này mới khá lên được.