Dùng chiến dịch “biển tàu”, gióng trống khua chiêng trên biển Đông để ngang nhiên cho thế giới biết biển Đông là của Trung Quốc; dùng lực lượng hải giám xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước, trong đó có Việt Nam; xây thành phố trên đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam… Đó là những âm mưu gặm nhấm lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia trong khu vực.

Nhưng thâm độc hơn chính là những âm mưu gặm nhấm trí não con người. Sách vở, bản đồ của Trung Quốc đều in hình lưỡi bò. Truyền hình, báo chí Trung Quốc loan tin biển Đông là của Trung Quốc. Các ấn phẩm khoa học của Trung Quốc cũng in hình lưỡi bò, cho dù cả thế giới biết rõ đường lưỡi bò là sự bịa đặt, Trung Quốc vẫn cứ thản nhiên tuyên truyền.

Trung Quốc còn đưa các ấn phẩm sách vở, tạp chí, bản đồ có in hình lưỡi bò vào Việt Nam, ý đồ thì đã rõ. Nhưng những hình ảnh đó cứ gặm dần trí não của người dân nước họ, tác động đến các nước. Nói không đúng sự thật một lần người ta không tin, vậy thì nói không đúng sự thật ngàn lần, triệu lần, nói cho đến khi nào người ta tin điều nói không đúng sự thật đó là có thật.

Chiêu mới nhất của Trung Quốc là in hình lưỡi bò lên hộ chiếu. Công dân nước này đi khắp thế giới, và các quốc gia đóng dấu cho họ nhập cảnh là vô tình thừa nhận về đường lưỡi bò của họ. Nói như Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines: “Nếu chúng ta cho phép Trung Quốc (dùng hình ảnh phi pháp như vậy), thì có nghĩa là chúng ta bằng lòng với đòi hỏi của Trung Quốc sở hữu trọn biển Đông”.

Không cho phép là tất nhiên, nhưng không cho phép bằng cách nào mới là chuyện quan trọng. Bởi vì, nếu có sự nhượng bộ thì sẽ đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác, cho đến khi Trung Quốc có thể tuyên bố với thế giới là họ đã thôn tính xong biển Đông với những bằng chứng ''được thừa nhận'' của các nước trong khu vực, và tấm hộ chiếu có in hình lưỡi bò là một ví dụ điển hình. Cho nên, trước âm mưu thâm độc này, các quốc gia có chủ quyền hợp pháp trên biển Đông cần phải có thái độ cương quyết chống lại âm mưu bành trướng thông qua tấm hộ chiếu của Trung Quốc.

Trong khi những tranh chấp trên biển Đông đang được các nước giải quyết trên tinh thần hòa bình, tôn trọng nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế, thì Trung Quốc lại thực hiện hành động ngang ngược và áp đặt theo kiểu nước lớn. Việc làm của Trung Quốc đã gây thêm xung đột và căng thẳng giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực, Việt Nam và Philippines đã quyết liệt phản đối.

Nhưng từ trước đến nay, đã có rất nhiều phản đối mỗi khi Trung Quốc thực hiện một hành động gây hấn. Chẳng lẽ chỉ phản đối để rồi lại phản đối, còn gây hấn vẫn tiếp tục gia tăng. Cụ thể, trước âm mưu bành trướng bằng tấm hộ chiếu, ngoài gửi công hàm phản đối, Việt Nam và các quốc gia trong khu vực phải có giải pháp quyết liệt gì để ngăn chặn?