Xin thưa với “ông 2,6 tỉ”, cho dù ông không chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện ngập lụt của thành phố, nhưng ông cũng là doanh nghiệp công ích tham gia xử lý thoát nước. Cái mà ông làm được cho thành phố này dân thấy rõ, thấy hằng ngày, thấy sau những cơn mưa dù to hay nhỏ. Đó là, nói một câu ngắn nhất:  Tất cả đều thoát, trừ nước.

Còn nữa, ông Giám đốc Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng công cộng TPHCM lĩnh lương 2,2 tỉ đồng/năm. Nếu tính ra, không biết ông tạo ra sản phẩm gì ngoài ngồi ăn những cái có sẵn. Chất lượng chiếu sáng công cộng của thành phố này còn rất thấp và tất nhiên trong đó có vai trò rất quan trọng của công ty này.

Cùng với các giám đốc, các vị lãnh đạo của doanh nghiệp như chủ tịch HĐTV, phó giám đốc, kế toán trưởng đều nhận lương trên dưới 2 tỉ đồng/năm. Để bỏ túi chừng này tiền, họ có nhiều cách, trong đó có cách thuê lao động thời vụ để bóc lột sức lao động, trả lương thấp. Sự bất công không ở đâu xa, nó ở ngay tại những doanh nghiệp công ích do Nhà nước quản lý. Người lao động bị bóc lột công khai như vậy, nhưng không ai làm gì, chẳng cơ quan nào can thiệp.

Đến nay, sự việc đã được đưa ra ánh sáng. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động tại các công ty công ích. Nhưng một điều cần phải làm gấp, đó là trả lại sự công bằng cho những người lao động nghèo. Cụ thể, những người lao động thời vụ bị các công ty công ích bóc lột thời gian qua phải được ký hợp đồng lao động.

Đã công bằng thì làm cho đến tận cùng mới công bằng. Đó là cho lao động thời vụ truy lĩnh lại số tiền bị bóc lột do chênh lệch mức lương giữa lao động thời vụ và lao động có hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội. Đề nghị truy thu tiền lương “khủng” bất hợp lý của các cán bộ lãnh đạo để trả cho người lao động thuộc diện được truy lĩnh.

Ngoài sự công bằng còn có công lý. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp công ích, nếu có chứng cứ cá nhân sai phạm thì truy tố trước pháp luật. Với những gì vừa công bố công khai, ít nhất cũng cách chức những cán bộ lãnh đạo quá tham lam vun vén cho bản thân bằng cách bóc lột người lao động nghèo khổ.