Kết quả này là sự khích lệ lớn để Việt Nam tự tin hơn vào giai đoạn phát triển mới. Chắc chắn trong 10 năm tiếp theo, khoảng cách thu nhập GDP đầu người sẽ nhiều lần hơn giai đoạn vừa nêu trên. Tuy nhiên, để làm được điều đó, bên cạnh những chính sách đúng đắn của Chính phủ và nội lực của đất nước, cần có sự hỗ trợ tích cực từ các nhà tài trợ.

Một điểm mốc quan trọng của giai đoạn mới là tại hội nghị năm nay đã chấm dứt mô hình tài trợ thực hiện 20 năm qua. Từ tên gọi “Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ” chuyển sang tên gọi mới là “Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam”. Ở đây không phải là tên gọi mới, mà là một hình thức hợp tác mới, VN không thụ động nhận nguồn vốn mà mở rộng đối tác hợp tác, đa dạng các chủ thể tham gia trong quá trình phát triển của VN.

Nhưng điều quan trọng là VN trình bày, giới thiệu được với diễn đàn, với các đối tác mở rộng những gì thật hấp dẫn để thu hút họ tham gia. Tất nhiên, sẽ không ai mạnh dạn hợp tác nếu như chủ nhân không có những sáng kiến mới mẻ, linh hoạt trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Khu vực tư nhân luôn năng động và họ sẽ không chấp nhận những phương thức hợp tác không mang lại lợi ích rõ ràng, cụ thể.

Một điều nữa, cho dù VN có chiến lược mời gọi hợp tác thông minh, nhưng để thành công, đòi hỏi cả một hệ thống sẵn sàng và thiện chí. Những cản trở trong điều hành của bộ máy hành chính sẽ trở nên nguy hại bởi vì sáng kiến bị méo mó trong quá trình triển khai thực hiện. Nhận thức được những yếu kém để thay đổi, đón chờ cơ hội luôn là thách thức- thách thức không phải đến từ bên ngoài, mà tiềm ẩn ở bên trong.

Cơ hội mới cho VN từ diễn đàn là từ năm 2013 VN bước lên nấc thang cao hơn, với vị thế hoàn toàn chủ động và đa dạng trong hợp tác. Sự đổi mới này bắt buộc phải từ bỏ những phương cách cũ kém hiệu quả. Nhưng để nhận ra được những gì không phù hợp và kém hiệu quả phải xuất phát từ cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Không thể áp dụng tư duy cũ trong thực tiễn mới. Về điều này, với VN không phải là thách thức đầu tiên, kinh nghiệm cho thấy đã có không ít lần chưa sẵn sàng một cách cao nhất, nên bị vuột mất nhiều cơ hội phát triển. Hy vọng bài học của hôm qua không lặp lại ngày hôm nay.