Khi sở hữu Thẻ Hội viên phong cách sống khỏe của BVQT Thành Đô, chủ thẻ sẽ được sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giảm hoặc miễn chi phí chữa các bệnh hiểm nghèo bằng bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cho các rủi ro về tai nạn. Chương trình bao gồm 3 loại thẻ Bạc, Vàng, Kim Cương, chủ thẻ sẽ được hưởng các đặc quyền cho khám ngoại trú và khám nội trú tại BVQT Thành Đô bao gồm tư vấn bác sỹ, chi phí nằm viện, phẫu thuật, cấp cứu và thai sản. Tổng giá trị gói bảo hiểm lên đến 360 triệu đồng/năm.

M.TH