Giải đã diễn ra các ngày 14, 15, 16.7.2017 tại nhà Văn hóa Thanh niên, TPHCM, với sự tham gia của 2.500 học sinh của 120 trường. Từ năm 2016, bên cạnh các bộ môn như bóng đá, bóng rổ, Nestlé MILO đã mở rộng hoạt động tài trợ cho bộ môn Aerobics trong Hội Khỏe Phù Đổng Toàn Quốc.  Tại trại hè năng lượng hàng năm, Aerobics cũng được đưa vào chương trình tâp luyện của các em với những huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Giải thể dục cổ động Aerobics TP HCM tranh Cup MILO lần thứ 1 – 2017  là một nỗ lực nữa của Nestlé MILO nhằm hiện thực hóa cam kết “Nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn”.