Theo đó, FV sẽ trở thành đơn vị đầu tiên ở Việt Nam được khai thác kinh nghiệm của Quadria trong việc phát triển bệnh viện trong khu vực cũng như cơ hội hợp tác khác thông qua danh mục và mạng lưới đầu tư của Quadria. Khoản đầu tư của Quadria cũng sẽ giúp FV mở từ 8-10 phòng khám đa khoa tại các tỉnh thành khác trong vòng 5 năm tới, trong đó phòng khám đầu tiên ở Cần Thơ dự kiến sẽ được khai trương vào tháng 12.2017.

Với khoản đầu tư tối thiểu 10 triệu USD trong giai đoạn đầu tiên, trong khoảng 6-12 tháng tới, bệnh viện FV dự kiến sẽ mở rộng quy mô và mạng lưới các bệnh viện vệ tinh, đặc biệt là thành lập các trung tâm cung cấp dịch vụ nổi bật cho một số chuyên khoa và cung cấp các dịch vụ chăm sóc và điều trị tại miền Trung và miền Nam.