Lý Nhã Kỳ

Ở đây có vấn đề về tiêu chí. Đại sứ du lịch của VN chính là người đại diện cho VN làm sứ giả văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh VN ra thế giới. Đó là ngoại giao văn hóa. Như thế, vị đại sứ đó phải có vai trò, ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, truyền thông và đặc biệt phải am hiểu văn hóa VN, phong tục tập quán đất nước con người VN.

Để tìm hiểu về Lý Nhã Kỳ, khi tìm trên mạng Google, thì thực tiếc là hầu hết tên tuổi nữ diễn viên này lại dính nhiều đến scandal, clip “nóng”, sự cố “lộ ngực” trên sân khấu... hơn là một số đóng góp vào hoạt động từ thiện.

Thêm nữa, ai đó có quyền hồ nghi liệu Lý Nhã Kỳ có đủ kiến văn, sự am hiểu sâu sắc về văn hóa VN, du lịch VN để góp phần quảng bá có hiệu quả văn hóa VN, du lịch VN ra thế giới, có thể giải đáp các thắc mắc của người nước ngoài quan tâm muốn tìm hiểu về VN. Khả năng ngoại ngữ và hình thức bề ngoài đẹp, mà Lý Nhã Kỳ hội tụ ở đây, có lẽ chỉ là một tiêu chí.   

V.V