Cho ý kiến về các dự án: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Trưng cầu ý dân; Luật Khí tượng thủy văn; xem xét báo cáo của Chính phủ về quy định tại Điều 60 Luật BHXH năm 2014 về BHXH một lần; về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII... Và một số nội dung khác. Phiên họp thứ 38 của Ủy ban TVQH dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 11 - 14.5.