Thống đốc mô  tả việc Ngân hàng sẵn sàng cho vay bằng câu chuyện  “Tôi làm ngân hàng 30 năm nay, bố mẹ tôi cũng làm ngân hàng. Trước đây, đến tết, doanh nghiệp phải mang quà đến nhà. Nhưng bây giờ, ngân hàng phải mang quà cho doanh nghiệp” và hình ảnh “đốt đuốc đi tìm doanh nghiệp”.

Sau khi ông nói chuyện quà, “quà chứ không phải hối lộ”, Chủ  tịch Nguyễn Sinh Hùng ngắt lời: Quà đi quà lại, đi nhiều nhưng doanh nghiệp vẫn kêu chưa tiếp cận được. Quà nhưng không cho nhau vay là chết dở.

Theo Thống đốc, đến tháng 10.2012, tăng trưởng huy động của hệ thống đạt khoảng 14%, trong khi tăng trưởng tín dụng mới chỉ được khoảng 3,36%. 14% quy tiền khoảng 400 ngàn tỉ đồng.

Số tiền này  được lý giải như sau: Tăng trưởng tín dụng 3,36%, tương đương 80 ngàn tỉ đồng. Ngân hàng mua  183 nghìn tỉ trái phiếu Chính phủ. Cộng lại là khoảng 260 - 270 nghìn tỉ đồng. NHNN còn phải hút khoảng 30 ngàn tỉ về vì sợ lãi suất xuống thấp.  Một nguồn khác, hiện tổng số tiền gửi của các ngân hàng thương mại tại Ngân hàng Nhà nước vào khoảng 100 nghìn tỉ đồng. Trong đó có khoảng 50 nghìn tỉ đồng là dự trữ bắt buộc và khoảng 50 nghìn tỉ đồng là “dư thừa chưa cho vay ra được”. Cộng tất cả các khoản trên, khoảng 360 nghìn tỉ đồng. 40  ngàn tỉ còn lại là tiền đảm bảo thanh toán, tiền quỹ của các ngân hàng thương mại.

Ngân hàng còn dư  thừa tiền và “đốt đuốc đi tìm doanh nghiệp”  là một sự thật, trong khi doanh nghiệp vẫn kêu ca không tiếp cận được vốn lại là một sự thật khác.

Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia Trần Du Lịch sau đó đứng lên nhận xét: Các biện pháp siết tín dụng làm nền kinh tế thiếu máu. Riêng mua trái phiếu đã 180 nghìn tỉ, rồi rút về chống lạm phát, vậy thì doanh nghiệp còn đâu. Ông Lịch dùng hình ảnh: Nếu cơ thể 1 ngày cần 1 lít nước mà chúng ta chỉ cho 100cc thì làm sao không co giật được. “Ở đây có trách nhiệm của điều hành”- ông Lịch kết luận.

Có thể  nói việc Thống đốc khẳng định tăng trưởng tín dụng bao gồm 5% tăng trưởng gián tiếp và 5% tăng trưởng trực tiếp, được tính vào khoảng 10%, kể cả khoản mua trái phiếu chính phủ, là hợp lý. Rõ ràng, vấn đề cung vốn cho nền kinh tế vẫn sẽ còn cực kỳ chặt chẽ. Và còn chặt chẽ đến khi nào tảng băng bất động sản tan trước, cục máu đông nợ xấu tan sau.