Lao Động xin giới thiệu ý kiến của đại biểu Trần Xuân Vinh liên quan tới thuỷ điện Sông Tranh 2:

Kính thưa Quốc hội, nhân đây tôi xin phép được chuyển lời biết ơn của bà con cử tri tỉnh Quảng Nam đến Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học chân chính- đặc biệt là sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các quý vị đại biểu Quốc hội đã quan tâm đến sự cố thấm nước, động đất ở thủy điện Sông Tranh 2.

Tuy  nhiên, khi Quốc hội chúng ta đang bàn bạc về sửa đổi Hiến pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân thì ngày hôm qua (15.11), khu vực thủy điện Sông Tranh 2 đã liên tục xảy ra 2 trận động đất dữ dội, làm rung chấn đến thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Lòng dân đã bất an, nay càng bất an hơn.

Kính thưa Quốc hội, xin nhắc đến đạo trị quốc, đến tư tưởng lấy dân làm gốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Đảng và Nhà nước ta lấy làm bài học, làm phương châm xuyên suốt để lãnh đạo đất nước trong quá trình đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chính vì vậy, nhân dân tin tưởng rằng Đảng, Quốc hội, Nhà nước và quý vị đại biểu Quốc hội sẽ không vì mục tiêu phát triển kinh tế với số vốn đã đầu tư cho thủy điện Sông Tranh 2 mà quên đi quyền được sống đã được Hiến pháp đề cập. Đó là tính mạng của hàng vạn người dân sẽ không còn quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc nếu sự cố vỡ đập Sông Tranh 2 xảy ra.

Đây không chỉ là nỗi lo, là trách nhiệm và trăn trở của chính quyền, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam, các tỉnh, khu vực thành phố ở miền Trung, mà còn là trách nhiệm, là đạo đức của Đảng, của cả hệ thống chính trị của chúng ta.

Chương III về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, khái niệm sở hữu toàn dân quy định tại Điều 52 chưa được minh bạch, phân định rõ ràng những tài sản là sở hữu toàn dân được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân, tổ chức kinh tế quản lý khai thác phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế thì họ có quyền, nghĩa vụ như thế nào. Trong trường hợp này, ai sẽ là người có quyền năng thực sự, đây là chỗ trống cần được hiến định rõ ràng trong Hiến pháp. Những thiệt hại về rừng, về tài nguyên khoáng sản, những thất thoát về vốn, về tài sản làm thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế quốc gia tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong thời gian qua là minh định, minh chứng rõ ràng cho vấn đề này.

Điều 46 về an sinh xã hội, đề nghị bổ sung đối tượng là người yếu thế, vì người yếu thế có nhược điểm về thể chất và tinh thần nhưng chưa đến mức trở thành người khuyết tật; vì vậy, đề nghị xem xét Hiến pháp cần phải bảo hộ về chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng này.