Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Đến thời điểm này công tác tổ chức chuẩn bị cho ngày bầu cử, cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22.5. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú đa dạng tạo không khí phấn khởi cho cử tri cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử. Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 17 tỉnh, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này tiến hành bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên trong 17 tỉnh không phải tất cả đều đi bầu cử sớm mà chỉ có một vài địa điểm tại các tỉnh đó. Như tại vùng sâu, vùng xa, các lực lượng cũ trang bầu cử sớm rồi còn về làm nhiệm vụ, hay các vùng biển đảo. Tôi thấy không khí bầu cử rất tốt, rất phấn khởi, nhiều chiến sĩ trên tàu còn bầu cử. Có những nơi bầu cử từ ngày 19, có nơi bầu cử từ ngày 20, nhưng theo quy định phải bầu cử từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, cố gắng làm sao cho mọi cử tri thực hiện được quyền công dân của mình.
Vậy trong 870 người ứng cử ĐBQH được công bố chính thức thì đến thời điểm này có ai bị loại khỏi danh sách không thưa ông?
Trong 870 người được Hội đồng bầu cử quốc gia tuyên bố chính thức cũng đã được các Ủy ban bầu cử ở các địa phương công bố danh sách của các ứng cử viên. Tất cả các khiếu nại tố cáo đã được giải quyết ở Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử các địa phương, và không có trường hợp nào khiếu nại về kết quả giải quyết. Đến nay Hội đồng bầu cử quốc gia cũng không nhận được khiếu nại nào về việc không đồng ý với giải quyết ở địa phương. Cho nên có thể khẳng định đơn thư đã đồng ý với kết luận giải quyết tại địa phương. 
Đối  với những người già yếu cao tuổi hay bệnh tật không thể đi bỏ phiếu được, để tránh tình trạng bầu hộ, bầu thay, Hội đồng bầu cử chuẩn bị cho những trường hợp này như thế nào?
Chúng ta có hòm phiếu phụ đối với người già yếu bệnh tật không đi bầu cử được thì  sẽ mang đến, hay tại các nơi tạm giam tạm giữ sẽ mang hòm phiếu phụ đến nơi đó cho cử tri thực hiện quyền công dân của mình. 
Vậy với những người đi công tác đột xuất thì bỏ phiếu như thế nào, thưa ông?
Khi đi công tác thì đăng ký với nơi đang ở đấy trước 24 giờ, chỉ cần đưa chứng minh, giấy tờ ra thì sẽ thông báo đơn vị bầu cử kia dừng lại để bỏ ở nơi mà mình đăng ký và chuyển đến đây để đăng ký bỏ phiếu. Đó chính là quyền công dân vì tôi đi công tác, hay nghỉ mát. Nhưng việc đăng ký phải trước 24 giờ, còn khi chuẩn bị bỏ phiếu thì ngưng hết. Như thế nó sẽ phản ánh đúng tổng số cử tri bởi việc kiểm phiếu phải trên cơ sở tổng số cử tri. Danh sách này sẽ được  hoàn thiện cuối cùng trước 24 giờ, còn sau thì thôi không bổ sung thêm cử tri nữa.
Có ý kiến cho rằng nhiều đơn vị bầu cử vì thành tích mà cho bỏ phiếu sớm, kết thúc sớm, thưa ông?
Khi mở hòm phiếu phải tất cả đồng loạt vào 7 giờ sáng và đóng  hòm phiếu vào 7 giờ tối và kiểm phiếu tại chỗ, đơn vị nào mở hòm phiếu để bầu sớm hay bầu muộn cũng không được. Sau khi bỏ phiếu xong Ủy ban bầu cử lập biên bản, Hội đồng bầu cử quốc gia nhận biên bản xác nhận bầu cử đó từ Ủy ban bầu cử của địa phương gửi lên. Còn kết quả ra làm sao thì từ ban bầu cử, tổ bầu cử rồi gửi đến Ủy ban bầu cử họ sẽ tập hợp lại.
Liên quan đến kết quả bầu cử, tại sao chúng ta lại phải công bố kết quả sau 20 ngày bầu cử thưa ông?
20 ngày là để có điều kiện xem xét các khiếu nại tố cáo. Ví dụ bây giờ ông A trúng cử rồi nhưng xem có bị khiếu nại tố cáo không?, nếu khiếu nại tố cáo đó đúng thì phải xử lý. Lúc đó phải báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia để xem xét cụ thể.
Việc xem xét tư cách ĐBQH phải chờ đến phiên khai mạc Quốc hội mới làm, tại sao chúng ta phải chờ lâu đến thế mà không xem xét ngay khi có kết quả bầu cử, thưa ông?
Sau 20 ngày công bố kết quả bầu cử, chúng ta tiếp tục để thêm 30 ngày nữa để xem xét các đơn khiếu nại, tố cáo lần nữa của người khiếu nại tố cáo. Bởi có khi cử tri chưa biết ai trúng, chỉ sau 20 ngày thì Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách của những người trúng cử ĐBQH thì cử tri phát hiện người trúng cử có vi phạm thì họ có đơn thư khiếu nại tố cáo. Trong vòng 30 ngày đó sẽ xem xét giải quyết. Sau đó sẽ công bố xác nhận tư cách đại biểu.
Nếu có ĐBQH không đáp ứng chúng ta có bổ sung thêm ĐBQH hay không?
Việc bổ sung phải theo luật bởi nếu như bầu không đủ, khu vực bầu cử bầu không đủ ĐBQH ở khu vực đó thì Hội đồng bầu cử ở địa phương có quyền đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét có bổ sung hay không.

Xin cảm ơn ông!

Clip Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo chiều 20.5.