Theo đó, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề “Việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 - 2012”  và giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 - 2012”.

Trong các phiên thảo luận trước đó, có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất Quốc hội tiến hành giám sát các nội dung về tái cơ cấu nền kinh tế, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước; quản lý tài chính, tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại; quản lý và điều hành giá xăng, dầu; quản lý thị trường, chống buôn lậu; chăm sóc sức khoẻ nhân dân; giáo dục, đào tạo; chương trình, sách giáo khoa phổ thông...

Tuy nhiên, việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ và việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 - 2012 nhận được đa số ý kiến ủng hộ, với con số lần lượt là 308 đại biểu và 203 đại biểu.