Cho ý kiến về thông tin được cung cấp trong dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, qua thảo luận còn 2 loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị mở rộng phạm vi thông tin được cung cấp. Loại ý kiến thứ hai tán thành với dự thảo luật, quy định thông tin phải cung cấp là thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra nhằm bảo đảm tính chính xác của thông tin và tính khả thi của luật; riêng đối với UBND xã do là đơn vị cơ sở, gắn bó trực tiếp với người dân thì phải cung cấp thông tin do mình tạo ra hoặc thông tin do mình nắm giữ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, quan trọng nhất là thông tin nào được tiếp cận? thông tin nào bị hạn chế? thông tin nào không được tiếp cận thì phải quy định vào luật này. Giải trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, thông tin nào cần công khai cho người dân sẽ cố gắng rà soát lại để cụ thể. Tất cả các nước khi nói tài liệu mật đều có giải mật, luật này cũng nói tất cả tài liệu đã được giải mật thì công dân được quyền cung cấp. Còn giải mật như thế nào thì liên quan đến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Còn thông tin bí mật nhà nước cũng có quyền tiếp cận nhưng ở phạm vi hẹp hơn, không phải công dân nào cũng có thể tiếp cận. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Luật Tiếp cận thông tin mà anh để cửa cho người ta đóng dấu mật thì làm gì có ý nghĩa nữa.

Cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).