Ông Nguyễn Đình Quyền - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp - cho rằng, qua nghiên cứu cho thấy khá lu mờ tính dân chủ đại diện của HĐND, thể hiện rõ nhất là mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. “Cử tri kiến nghị lên HĐND nhưng không được giải quyết nên người ta kiến nghị tiếp đến đại biểu Quốc hội (QH). Mỗi lần đi tiếp xúc cử tri, nhiều người kéo đến, khi hỏi thì họ nói kiến nghị HĐND không xem xét giải quyết”.

Liên quan chức năng cơ bản của HĐND là giám sát, theo ông Quyền, mặt tồn tại lớn nhất nhưng báo cáo chưa nêu là chưa chỉ rõ trách nhiệm của đối tượng chịu giám sát. “Giám sát là công việc khó khăn, đòi hỏi chuyên môn, bản lĩnh, kỹ năng nhưng tính hình thức còn cao. Một nguyên nhân chủ yếu cần nêu bật là trách nhiệm của đại biểu HĐND trong mối quan hệ giữa các thiết chế nhà nước và cử tri còn mờ nhạt, do đó khó nâng cao chất lượng hoạt động” - ông Quyền phân tích.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của QH - ông Phùng Quốc Hiển - cho rằng, mục đích giám sát phải trả lời câu hỏi: Chất lượng và hiệu quả của HĐND trong 5 năm qua có tiến bộ và đạt yêu cầu gì vì có ý kiến nói chất lượng chưa cao, còn hình thức.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc - ông Ksor Phước - đề nghị làm rõ vì sao HĐND các tỉnh có số lượng kỳ họp nơi nhiều, nơi ít. Thời lượng cho mỗi kỳ họp có nơi chỉ diễn ra 2,5 ngày thì làm cái gì?

“Về nội dung tiếp xúc cử tri để giải quyết vấn đề cử tri nêu, báo cáo cho thấy kết quả cao, có tỉnh giải quyết được 100%. Con số này có đúng thực tế hay không thì khó có cơ sở để khẳng định, vấn đề ở đây là thực chất lòng dân yên tâm chưa?

Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai cho biết, báo cáo cho thấy có tỉnh, thành phố HĐND ban hành nghị quyết rất nhiều (như Thái Bình là 53), nơi lại rất ít (Đà Nẵng, Nghệ An), phổ biến từ 20-30 nghị quyết, nhưng chưa cho thấy con số này nói lên điều gì, vì nghị quyết thể hiện quyền lực, chức năng giải quyết công việc của HĐND.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã rút ra được ưu, nhược điểm rồi thì cần phải đề cập đến vấn đề cốt lõi là làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nếu không giám sát của HĐND vẫn là câu chuyện hình thức, không hiệu quả, cồng kềnh.