Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Tại phiên họp này Ủy ban thường vụ sẽ cho ý vào những nội dung sau. Thứ nhất là đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Thứ hai là 2 dự án luật để chuẩn bị trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 là dự án luật cảnh vệ và dự án luật công an xã. Thứ 3 là cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của dự án Hồ Tả Trạch cho hợp phần bồi thường, di dân tái định cư.
Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết: Theo chương trình chúng ta còn cho ý kiến 2 Nghị quyết nữa, đó là Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước cũng như là Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ đề nghị lùi lại 2 Nghị quyết này để chuẩn bị thêm, do đó chúng ta sẽ thảo luận các nội dung trên trong 2 ngày, là ngày 15 và 16.8.
Trình bày tờ trình về dự án luật cảnh vệ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Sau 10 năm tổ chức thực hiện, nhìn chung việc triển khai Pháp lệnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, văn bản quy phạm pháp luật cao nhất trong lĩnh vực cảnh vệ mới là pháp lệnh nên hiệu lực thi hành thấp, chưa tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ trong tình hình hiện nay. Mặt khác, trước sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới đã đặt ra các yêu cầu mới... Từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu xây dựng Luật Cảnh vệ là cần thiết. Dự án luật cảnh vệ gồm 5 chương với 29 điều.
Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết: Về quy định đối tượng cảnh vệ (điều 8), nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên đối tượng cảnh vệ như quy định tại Pháp lệnh hiện hành vì cho rằng, việc triển khai thực hiện công tác cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua là phù hợp, đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.
Có một số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật về bổ sung các đối tượng “Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” vì cho rằng, các chức danh này có tầm ảnh hưởng quan trọng, liên quan đến hoạt động đối ngoại và hoạt động phòng, chống tội phạm, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố, tham nhũng hiện nay.
Về vấn đề này ông Việt cho biết: Qua thảo luận, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh nhận thấy, việc mở rộng hay thu hẹp đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng và Nhà nước cần được xem xét trên các tiêu chí:
 Đối tượng cảnh vệ phải là người có vị trí đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh chính trị, lợi ích quốc gia, dân tộc, cần có chế độ bảo vệ đặc biệt; Thực tiễn hoạt động của hệ thống chính trị nước ta là lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn bó mật thiết với nhân dân; Cân đối với yêu cầu bảo vệ các đối tượng khác trong hệ thống chính trị; Môi trường chính trị - xã hội ở nước ta; Phân biệt rõ giữa “hoạt động cảnh vệ” với “hoạt động bảo vệ” để bảo đảm phát huy hiệu quả và phù hợp với tính chất hoạt động của từng lĩnh vực công tác, tránh chồng chéo, tổ chức cồng kềnh.
“Đa số ý kiến Thường trực UBQPAN nhất trí giữ nguyên đối tượng cảnh vệ như quy định tại Pháp lệnh hiện hành; vì khi bổ sung các đối tượng:“Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” thì một số chức danh Bộ trưởng khác như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có vị trí, tầm ảnh hưởng quan trọng phải được bổ sung, như vậy sẽ tăng biên chế, cơ cấu, tổ chức của lực lượng cảnh vệ và làm cho dư luận quốc tế hiểu lầm vì an ninh, trật tự ở Việt Nam phức tạp nên phải mở rộng đối tượng cảnh vệ” – ông Việt nhấn mạnh.
Về quy định sử dụng vũ khí trong khi thi hành nhiệm vụ (Điều 19), Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng nên có một số quy định được nổ súng. Khi áp dụng vào thực tế khác lắm. Ví dụ sang Mỹ lực lượng Cảnh vệ được bố trí riêng, mật vụ có quyền nổ súng để bảo vệ các đối tượng đặc biệt. Phải có hướng dẫn trong trường hợp bất khả kháng thì được nổ súng.
Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Thực ra cho đến hiện nay về vấn đề nổ súng rất băn khoăn. Việc nổ súng trấn áp đe dọa rất quan trọng, các nước đều có, chứ không riêng gì lực lượng tiếp cận. Nếu qui định khắt khe quá thì anh em luôn luôn lo sợ vi phạm luật pháp, khó khăn trong triển khai. Kể cả anh em cảnh sát hình sự cũng sẽ khó khăn trong triển khai trong thực tế.

Khoản 1, Điều 10, Pháp lệnh cảnh vệ 2005 quy định: Đối tượng cảnh vệ
1. Cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm:
a) Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng;
b) Chủ tịch nước;
c) Chủ tịch Quốc hội;
d) Thủ tướng Chính phủ;
đ) Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ;
e) Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng;
g) Bí thư Trung ương Đảng;
h) Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Clip Bộ trưởng Bộ Công an trình bày dự án luật tại phiên họp.