QH đã nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ. Tiếp đó, với 85,94% đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ để nhận nhiệm vụ mới. Ngay sau đó, QH cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.

Tại buổi làm việc chiều 23.5, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng. Cuối giờ chiều 23.5, Quốc hội thảo luận tại đoàn về việc phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Dự kiến, sáng 24.5, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng và thảo luận ở tổ về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10.5.1961, là cử nhân tài chính kế toán, thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Hiện ông Đinh Tiến Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm các chức vụ: Kế toán trưởng Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng; Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Tài chính, Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình.

Trong quá trình công tác, ông Đinh Tiến Dũng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Dũng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính, đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

D.L (theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng)