´ EVN vừa đề xuất Chính phủ phương án tăng giá điện từ tháng 11, trong bối cảnh nền kinh tế phải quyết liệt chống lạm phát, việc đề nghị tăng giá điện của EVN có đi ngược lại chủ trương này?

- Vấn đề tăng giá điện cần lựa chọn thời điểm cho phù hợp để hài hòa lợi ích giữa DN, người dân, đồng thời đáp ứng được mục tiêu chống lạm phát. Đây là chủ trương nhất quán, không có gì mâu thuẫn cả.

´ Tuy nhiên, trong bối cảnh đang khó khăn hiện nay, nếu tăng giá điện sẽ khiến CPI tăng, thưa Phó Thủ tướng?

- Nhiều người có ý kiến khác nhau, nhưng Chính phủ sẽ phải lựa chọn giải pháp sao cho hài hòa. Cái quan trọng nhất là làm sao thu hút được nguồn vốn để đầu tư vì hiện nay đang thiếu điện, hơn nữa giá điện chưa đủ sức hút để thu hút các nhà đầu tư. Nếu đầu tư vào điện để lỗ thì ai muốn làm, đó là một thực tế. Vấn đề này không chỉ có ở điện mà các lĩnh vực khác cũng thế.

´ Có thể lùi thời điểm tăng giá điện lần này, thưa Phó Thủ tướng?

- Chính phủ chưa có ý kiến về thời điểm cho tăng giá thì sao nói chuyện lùi.

´ Nhưng thông tin EVN đề xuất tăng 13% giá điện rất có cơ sở, dư luận đang rất quan tâm việc này. Phó Thủ tướng có thể xác minh?

- Tôi đã nói phải chọn thời điểm thích hợp, xử lý hài hòa lợi ích chung của người dân, xã hội với doanh nghiệp để vừa giải quyết được tổng thể, vừa đáp ứng yêu cầu hiện nay là chống lạm phát.

´ Phó Thủ tướng đã từng nói, đáng ra điện phải tăng giá 62% mới đúng thực tế, nhưng lần gần nhất (tháng 3.2011), giá điện mới tăng 15,28%, để triển khai dần dần theo lộ trình. Tuy nhiên, nếu cứ vài ba tháng giá điện lại tăng sẽ là áp lực nặng nề cho sản xuất, đời sống?

- Đấy là một lộ trình lâu dài chứ đâu phải cứ vài ba tháng lại tăng. Từ lần tăng hồi tháng 3 đến giờ thì không phải vài ba tháng nữa. Phải tùy vào bối cảnh tình hình để điều hành linh hoạt. Gần như thời gian vừa qua, giá điện không hề điều chỉnh dù các yếu tố cấu thành giá đã biến động rất nhiều. Đó chính là quyết định ưu tiên cho kiềm chế lạm phát, giải quyết vấn đề khó khăn của sản xuất và đời sống nên Nhà nước không cho điều chỉnh tăng giá thêm.

´ Dư luận thời gian qua đã lên tiếng vì EVN cũng như nhiều tập đoàn, TCty nhà nước vẫn đầu tư ngoài ngành, trong khi lĩnh vực chính thì khó khăn như vậy. Chính phủ dự kiến kiểm soát việc này thế nào?

- Hôm nay Thủ tướng đã nói trong bài phát biểu, báo cáo trước Quốc hội, cam kết là sẽ kiên quyết rút đầu tư ngoài ngành của các DNNN để tập trung vào ngành sản xuất chính. Sắp tới đây cũng sẽ sửa cơ chế theo hướng thắt chặt hơn nhiều. Từ năm 2009 đến giờ gần như Chính phủ không phê duyệt cho tập đoàn, TCty nào đầu tư thêm ra ngoài ngành nữa. Việc này là từ giai đoạn trước và giờ đang yêu cầu các đơn vị tập trung thoái vốn.

´ Với những khoản nợ ngoài ngành, liệu có thể tin rằng EVN tăng giá điện để bù đắp lỗ này?

- Tôi khẳng định không có chuyện tăng giá để bù đắp vào những đầu tư ngoài ngành như thế. Chính phủ không bao giờ đồng ý.

- Xin cảm ơn Phó Thủ tướng!

    H.Q thực hiện