Nhìn chung, các đại biểu nhất trí với những đánh giá trong báo cáo: Hoạt động lập pháp tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều tiến bộ cả về số lượng, chất lượng và quy trình, thủ tục; cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hoạt động giám sát được tăng cường, có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành, nhất là chất vấn và giám sát chuyên đề. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng có chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn vì lợi ích quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân... Đặc biệt, ý kiến đại biểu đánh giá cao bản lĩnh, tính khách quan, trách nhiệm, tính dân chủ và vì dân trong hoạt động của Quốc hội khóa XII.

ĐBQH các tỉnh: Trà Vinh, Đắc Lắc, Hưng Yên và Quảng Nam thảo luận tại tổ. Ảnh: TTXVN

Trong thảo luận, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế cả về tổ chức, hoạt động và phương thức, lề lối làm việc của Quốc hội. Trong đó, đáng lưu ý là sự thiếu đồng bộ và chưa thực sự hợp lý trong quy trình lập pháp; về hiệu lực, hiệu quả của giám sát; kết quả xem xét, giải quyết kiến nghị sau giám sát; điều kiện hoạt động của đại biểu; mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri; hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội...

Đại biểu Vũ Quang Hải (Hưng Yên) nêu thực tiễn: Đại biểu Quốc hội còn thiếu thông tin, chậm được tiếp cận với các dự án luật, không đủ thời gian để đọc, thẩm định nên sẽ gặp khó trong việc phản biện, đưa ra ý kiến đóng góp, khiến cho việc quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia như vấn đề tài chính, ngân sách... của các đại biểu khó khăn. Đại biểu Chu Sơn Hà cho rằng, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội còn bị động, tài liệu gửi cho đại biểu nghiên cứu còn chậm, phải chăng, Quốc hội có đôi lúc còn dễ dãi với việc chấp hành những quy định của chính Quốc hội đề ra?

Thảo luận về hoạt động giám sát, đại biểu Vũ Quang Hải cho rằng, hoạt động giám sát còn gặp nhiều khó khăn do vị trí pháp lý chưa rõ. Nhiều đại biểu cũng đồng tình, một số quy định của Luật Hoạt động giám sát còn thiếu cụ thể hoặc chưa thật phù hợp nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn kịp thời, nhất là cơ chế tiếp thu những kết luận, giải quyết các kiến nghị sau giám sát; thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Đại biểu Trần Đình Long (Đắc Lắc) chưa hài lòng vì Quốc hội mới dừng lại ở mức đề nghị, kiến nghị xem xét giải quyết đối với những vấn đề trong giám sát.         

Đ.L.T