Cho dù có quan hệ thương mại, xuất - nhập khẩu với trên 180 nước và vùng lãnh thổ, tuy nhiên - theo Bộ trưởng - “Trung Quốc là một đối tác quan trọng”. Dẫn số liệu thống kê, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết năm 2013, lượng hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm khoảng 9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tức là hơn 10 tỷ đôla trên 133 tỷ đôla xuất khẩu. Nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm vào khoảng 23% tổng kim ngạch nhập khẩu, tương đương hơn 30 tỷ USD. 

“Xác định đây là một đối tác quan trọng - Bộ trưởng Hoàng nói, tuy nhiên chúng ta cũng đã nhận thức trong nhiều năm qua, trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, việc ta luôn nhập siêu là sự quan tâm của tất cả các cấp, các ngành, của Chính phủ và trung ương. Vì thế ngay từ nhiều năm trước đây, Chính phủ cũng đã chỉ đạo tìm mọi biện pháp để cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc”.

Bộ trưởng nêu ví dụ gần đây nhất là 3 hiệp định với Trung Quốc theo tinh thần Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản của Việt Nam và tiến tới sẽ ký thỏa thuận hợp tác thương mại gạo đã được ký trong năm 2013.

“Không phải đến bây giờ mới tìm mọi biện pháp để cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc, đương nhiên do quy mô tương đối lớn, cần có thời gian để tiếp tục triển khai tích cực hơn”- theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Trong bài phát biểu trước QH, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng nói đến việc ký các hiệp định thương mại tự do và đàm phán để ký kết tiếp 6 hiệp định khác. “Với việc đàm phán và có thể kết thúc ký kết 6 hiệp định này thì về cơ bản những đối tác kinh tế quan trọng nhất đều có các hiệp định thương mại tự do và qua đó sẽ góp phần tạo thuận lợi thêm cho hàng hóa Việt Nam có thể xâm nhập được vào các thị trường”.

Các hiệp định này - được Bộ trưởng đánh giá - sẽ “mang lại lợi ích và đồng thời giữ cho chúng ta có được vị thế độc lập tương đối trong quá trình quan hệ kinh tế với bên ngoài”.