Công đoàn Cty Vifon cũng đã có đơn của đại diện hơn 2.000 công nhân gửi đến tòa, xin xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo trong vụ án này.  

Trong phần tranh luận về quan điểm của Viện KSND TPHCM, vị đại diện Viện KSND giữ quyền công tố đã đề nghị HĐXX bác các yêu cầu của Cty Vifon về quyền lợi của Cty trong giai đoạn 51% cổ phần nhà nước. Theo Viện KSND TPHCM, áp dụng Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003, doanh nghiệp có trên 50% vốn nhà nước (có quyền chi phối) thì được gọi là DN nhà nước và do Nhà nước quản lý; do đó, mặc dù các cổ đông tư nhân có phần vốn góp là 49% cũng không có quyền quản lý chi phối. Vì vậy, Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX bác yêu cầu của Cty Vifon đòi các quyền lợi tương ứng 49% trong giai đoạn này.

Về khoản tiền 7,9 tỉ đồng (được Bộ Công nghiệp chấp nhận cho Cty Vifon trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi), Viện KSND TPHCM cho rằng khoản tiền này là của Nhà nước. Vì các bị cáo đã xử lý sai trước khi khoản tiền này được chuyển giao cho Cty Vifon, nên đề nghị bác yêu cầu của Cty Vifon đòi lại khoản tiền này.

Viện KSND TPHCM cũng cho rằng, về yêu cầu đòi bồi thường lãi suất của Cty Vifon, đây là vụ án hình sự, các giao dịch dân sự đều bị vô hiệu. Vì vậy, yêu cầu các bị cáo bồi thường lãi suất là không có căn cứ.

Theo đại diện Cty Vifon tham dự tại tòa tranh luận với Viện KSND TPHCM, thì về quyền lợi của Cty Vifon trong giai đoạn 51% cổ phần nhà nước, “VKS cho rằng với vốn góp 51% nên Nhà nước được toàn quyền quyết định đối với các khoản tiền của Cty Vifon trong giai đoạn này” là không hợp lý. Đây là Cty cổ phần với vốn góp của Nhà nước là 51%, còn lại 49% là vốn góp của các cổ đông khác. Vì vậy, quyền lợi tương ứng của các cổ đông khác cũng phải là 49%. Đó mới là bản chất thực tế của Cty cổ phần. Không thể có chuyện cổ đông tư nhân góp vốn vào một Cty cổ phần, trách nhiệm trên số vốn thì có mà quyền lợi thì không. Điều này thực sự không thỏa đáng, vì vậy đại diện Cty Vifon đề nghị HĐXX xem xét.

Về khoản tiền 7,9 tỉ đồng mà Viện KSND TPHCM cho rằng thời điểm các bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật, làm thất thoát trước khi nó được chuyển giao cho Cty Vifon, nên khoản tiền này là của Nhà nước thì đại diện Cty Vifon cho rằng không có ý kiến về việc xử lý đúng hay sai của ban lãnh đạo Cty Vifon lúc đó đối với khoản tiền này, mà trên thực tế, khoản tiền 7,9 tỉ đồng này đã được Bộ Công nghiệp chấp nhận cho Cty Vifon trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi. Cho đến hôm nay, quyết định này vẫn còn hiệu lực pháp luật, nhưng tập thể CBCNV Cty Vifon vẫn chưa được xem xét khen thưởng từ khoản tiền này, do vậy sẽ quyết đấu tranh giành lại khoản tiền này để đưa vào Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV và đề nghị HĐXX xem xét.

9h ngày mai (27.11), tòa tuyên án.