Theo đó, CA TP.Cần Thơ vừa nhận được phiếu chuyển của Bộ CA đề nghị Cơ quan CSĐT - CA TP.Cần Thơ điều tra các sai phạm liên quan đến ông Tâm. Trước đó - sau khi nghiên cứu đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ CA chuyển đến thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CA TP.Cần Thơ xem xét, giải quyết và thông báo cho Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ CA biết kết quả.

Như Lao Động đã nhiều lần thông tin, quá trình giữ chức Giám đốc BVĐKTƯCT (2007-2012), ông Tâm có nhiều sai phạm   trong đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư... Sau khi có kết luận thanh tra của Bộ Y tế, Hội đồng Kỷ luật Bộ Y tế đã họp để xử lý kỷ luật đối với ông Tâm. Tuy nhiên, kết quả của Hội đồng Kỷ luật đưa ra là “không kỷ luật”? Ông Tâm vẫn được tái bổ nhiệm chức giám đốc BV, gây bức xúc dư luận.