Mở đầu buổi làm việc, HĐXX đã mời đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát biểu.

Đại diện NHNN cho biết: Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2010 có hiệu lực từ ngày 1.1.2011, những văn bản trái với luật này thì phải dừng và không được thực thi.

Theo quy định của luật tín dụng, nếu tổ chức nào ủy thác thì phải có hướng dẫn của ngân hàng. Thời điểm các bị cáo phạm tội chưa có hướng dẫn, chưa có quy định việc ủy thác. Đối với việc Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên, đại diện NHNN cho biết, chưa phù hợp với điều 106, Luật tổ chức tín dụng năm 2010.

Cụ thể, theo Luật TCTD 2010 có hiệu lực từ ngày 1.1.2011, các Ngân hàng Thương mại được quyền ủy thác và nhận ủy thác. Trong thời gian từ năm 2010 - 2011, trước khi luật này có hiệu lực thì việc ủy thác đầu tư được điều chỉnh theo quyết định 742, việc ủy thác đi gửi tiền tiết kiệm không có luật nào quy định. Những văn bản trái với luật này thì phải dừng và không được thực thi. Vào thời điểm các bị cáo phạm tội thì NHNN chưa có hướng dẫn và quy định cụ thể về việc ủy thác.

Người đại diện còn nhấn mạnh: "Liên quan đến việc các ngân hàng đem tiền đi gửi tiền vào ngân hàng khác để hưởng lãi suất cao hơn, mà cụ thể là ngân hàng ACB, NHNN đã nói rất rõ với cơ quan điều tra là vi phạm điều 106 Luật các TCTD. Chúng tôi giữ nguyên quan điểm này.”

Bị cáo Lý Xuân Hải

Tuy nhiên, đại diện NHNN cũng như Thanh tra NHNN giữ quan điểm ngân hàng đem tiền đi gửi vào ngân hàng khác để hưởng lãi suất cao hơn là vi phạm Luật các TCTD. Khi được HĐXX hỏi, đại diện NHNN khẳng định lại theo Quyết định 1284 (ban hành ngày 21.11.2002) của NHNN thì quá trình gửi tiền các ngân hàng đem tiền đi gửi tiền vào ngân hàng khác để hưởng lãi suất cao hơn là vi phạm pháp luật.

HĐXX cho gọi ông Lý Xuân Hải lên trả lời một số nội dung. HĐXX nhắc lại về nghị quyết của HĐQT ACB ngày 22.3.2012 chủ trương ủy thác cho nhân viên đem tiền đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng khác. Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà là người trực tiếp điều hành nhân viên thực hiện và báo cáo lại với ông Hải.

Theo bị cáo Hải, sau khi có Nghị quyết, Hải giám sát tổng các loại hình tiền gửi để không vượt hạn mức; Nguyễn Văn Hòa - kế toán trưởng Ngân hàng ACB, thực hiện Nghị quyết mà HĐQT là hướng dẫn nhân viên đi gửi tiền.

Bị cáo Lý Xuân Hải cho biết, ông Hòa trực tiếp triển khai Nghị quyết, không thực hiện đôn đốc, kiểm tra mà chỉ trao đổi với ông Hòa nhằm nắm tình hình huy động của các ngân hàng khác trên lãnh thổ Việt Nam. Hải khai không trực tiếp chỉ đạo bất cứ vấn đề gì về thực hiện Nghị quyết HĐQT đối với Nguyễn Văn Hòa.