Thưa ông, tại Đối thoại lần này đã đặt ra vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng vậy chúng ta đã thực hiện vấn đề này đến đâu rồi và vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng có vướng mắc gì không?

- Đối thoại phòng chống tham nhũng (PCNT) lần thứ 13 giữa Việt Nam với các nhà tài trợ hôm nay có 2 nội dung chính: Vai trò của doanh nghiệp trong PCTN và thu hồi tài sản tham nhũng. Có thể nói, trong thời gian qua, vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng rất quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thu hồi.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tiến triển của việc thu hồi chưa tốt. Năm 2012 chỉ đạt trên 10%; năm 2013 trên 22%. Qua đấy cho thấy trong thời gian gần đây, việc thu hồi tài sản tham nhũng đã có tiến bộ rõ nét, tuy nhiên theo yêu cầu thực tế thì tỉ lệ này còn thấp. Đối thoại lần này nhằm mục đích tìm giải pháp làm sao thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỉ lệ cao hơn. Năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hành vi tham nhũng trên 68 tỷ đồng và đã thu hồi khá cao- trên 60%. Qua thực tiễn cho thấy, nếu tập trung cao, có chế tài mạnh mẽ thì việc thu hồi tài sản sẽ có kết quả tốt hơn.

Việc thu hồi tài sản của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền  có nằm trong chương trình đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng không, thưa ông?

- Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền là cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Sau khi Ban Bí thư chỉ đạo và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có kết luận và thông báo, thì việc thu hồi tài sản của đồng chí Trần Văn Truyền đã được các cơ quan chức năng tích cực thực hiện kịp thời. Trong thời gian tới, chúng tôi tin tưởng việc này sẽ được thực hiện nghiêm túc và có kết quả tốt.

Vậy sau thu hồi tài sản sẽ có các bước xử lý tiếp theo như thế nào đối với một cán bộ thuộc đối tượng đặc biệt như ông Truyền?

- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã giao Tỉnh ủy Bến Tre tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo các quy định của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi là cơ quan cũ của nguyên Tổng thanh tra, chúng tôi sẽ theo dõi để thông tin kịp thời cho báo chí và sẵn sàng hối hợp với các chức năng để thực hiện kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 

Vậy vụ việc của ông Trần Văn Truyền có dấu hiệu tham nhũng không?

- Việc này phải thực hiện theo đúng kết luận của Uỷ ban kiểm tra TƯ thôi, chúng tôi không nói được gì khác hơn. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận có dấu hiệu vi phạm về tài sản, về chế độ chính sách của Nhà nước thôi.

Thưa ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi lại tài sản tham nhũng thấp?

- Có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do một số vụ án kéo dài thời gian nên tài sản bị các đối tượng tẩu tán, không thu hồi được. Thứ hai, khâu giám định mất thời gian dẫn đến tài sản bị hư hao, mất mát khá nhiều. Thứ ba, chế tài chưa mạnh nên việc thu hồi tài sản chưa hiệu quả. Tuy nhiên, năm 2014 đã có tiến bộ tích cực. Chúng tôi hy vọng cuộc đối thoại này sẽ kiến nghị các giải pháp để hoạch định chủ trương thực hiện thu hồi tài sản hiệu quả hơn.

Xin cảm ơn ông!

Clip quang cảnh phiên Đối thoại về Phòng chống tham nhũng lần thứ 13 giữa Việt Nam với các quốc gia tài trợ: