Chủ tọa phiên tòa hỏi Dương Chí Dũng về việc trước đoàn khảo sát của Trần Hữu Chiều làm trưởng đoàn có đoàn nào đi khảo sát ụ nổi 83M không? Dũng trả lời không nhớ rõ... Chủ tọa nhắc lại cụ thể về vụ nổi 83M chứ không phải ụ nào khác, Dũng trả lời lại, ụ nổi 83M này thì có 1 đoàn do Mai Văn Phúc ký quyết định cử đoàn đi.

Về việc Trần Hải Sơn mang biếu Dương Chí Dũng 1 valy rượu, Chủ tọa hỏi Dương Chí Dũng về việc Dũng đã có lần khai Sơn mang biếu rượu, Dũng cho biết không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng chỉ nhớ đó là một chuyến công tác vào TP.HCM làm việc. Dương Chí Dũng cũng xác nhận trong đợt đi công tác ở TP.HCM, Trần Hải Sơn khai mang 5 tỉ đồng đến khách sạn Victory.

Dương Chí Dũng trong phiên toà chiều 25.4

Trả lời trước toà về việc giao dịch, đàm phán về ụ nổi 83M, bị cáo Trần Hải Sơn cho biết Phúc giao cho Chiều làm trưởng đoàn. Không có phân công công việc cụ thể của TCty nhưng vì Chiều là Phó TGĐ nên cũng điều hành cả đoàn luôn.

Về việc này, TCty có diễn ra nhiều cuộc họp, trong đó Sơn chỉ tham dự 1 cuộc, còn lại đều không có mặt. Về số tiền đưa cho Dũng, tòa hỏi lại, Sơn nói không nhớ cụ thể những ngày nào, chỉ nhớ theo khoảng thời gian với một vài tình tiết cụ thể của những lần đó.

Lần đưa valy tiền đến khách sạn Victory Sơn khẳng định có điện thoại trước cho Dương Chí Dũng nhưng không nhớ rõ khoảng mấy giờ, không nhớ rõ sau khi điện có mang tiền đến ngay không.