Kiểm tra nhà Thiểm, Xoan, Cơ quan điều tra thu tiếp 1 bao tải chứa 3,7kg cần sa khô, 6 gói nhỏ chứa cần sa đã được sao khô, 1 bình rượu ngâm thân và rễ cần sa, 1 chai nhựa loại 0,5 lít chứa hạt cần sa. Đặc biệt, tại vườn nhà đối tượng, Cơ quan điều tra phát hiện 70 cây cần sa tươi chiều cao 50cm đến 1,5m cùng 60 gốc cần sa khô.

Bùi Thị Xoan khai nhận, từ tháng 2.2012, vợ chồng Xoan mua được một gói hạt “cỏ” (cần sa) về trồng xen với các loại cây ăn quả khác tại khu vườn nhà rộng 700m2. Khi cây cần sa trưởng thành, vợ chồng Xoan thu hoạch, phơi khô bán cho các đối tượng nghiện với giá mỗi gói nhỏ từ 50.000 đến 100.000đ. Chiều cùng ngày, CA huyện Thủy Nguyên đã tiến hành nhổ toàn bộ số cây cần sa trên đem về trụ sở để tiến hành xử lý.