Cây thuốc phiện đã được phát hiện ở hầu hết các tỉnh miền núi phía bắc. Theo báo cáo, niên vụ 2011 - 2012 cả nước đã phát hiện và triệt xóa 37,8ha cây có chứa chất ma túy (tăng 14 % so với cùng kỳ năm 2011), trong đó cây thuốc phiện 34ha, cây cần sa 3,8ha.

Hiện nay, tình trạng trồng cây cần sa xen lẫn các loại cây trồng khác tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có chiều hướng gia tăng (các tỉnh phát hiện và triệt xóa nhiều như Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Đồng Tháp...). Đáng chú ý, tại Quảng Nam đã phát hiện một số đối tượng trồng lén lút cây cần sa giữa lòng thành phố Tam Kỳ để trực tiếp sử dụng.