Kiểm tra tại kho thành phẩm của HTX, cơ quan chức năng đã giữ 4.488 chiếc mũ bảo hiểm. Đại diện HTX Song Long đã xuất trình hợp đồng đánh giá chứng nhận hợp quy giữa HTX với Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert, nhưng toàn bộ giấy chứng nhận hợp quy cho 12 loại sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy do HTX sản xuất đều đã hết giá trị sử dụng từ tháng 9.2012.

 Trong khi đó, từ ngày 1.3.2013 – 13.3.2013, HTX đã xuất kho giao bán tổng số 10.671 mũ bảo hiểm các loại. Đoàn kiểm tra đã lấy 7 mẫu mũ bảo hiểm của HTX Song Long để đưa đi thử nghiệm và sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Đại diện Cục QLTT đã yêu cầu HTX Song Long dừng ngay việc SX và lưu thông trên thị trường 4.488 mũ bảo hiểm đang lưu tại kho thành phẩm. Bên cạnh đó, HTX Song Long có biện pháp thu hồi số mũ bảo hiểm đã đưa ra lưu thông được sản xuất trong thời gian giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn hết hiệu lực.

 Theo ông Trần Hùng – Phó Cục trưởng Cục QLTT - thì bằng mắt thường cũng có thể thấy mũ bảo hiểm của HTX chưa đạt chuẩn. Nhưng để đảm bảo tính khách quan, QLTT chờ kết quả của Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ KHCN) để có quyết định chính thức. Theo ông Trần Hùng, thời gian tới các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc đồng bộ để tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở SXKD MBH trên toàn quốc.