Ngôi nhà này trước đây một năm, vợ chồng ông Phương thuê mở cửa hàng thời trang, nhưng sau đó đóng cửa và biến nơi này như nhà kho chứa hàng cũng như đạo cụ, vật liệu cháy nổ tạo hiệu ứng khói lửa.