Khi cán bộ hải quan kiểm tra 6 kiện hàng được khai báo là gần 100kg gồm balô du lịch và quần áo, do ông T.T.T gửi. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì hàng hoá là thực phẩm.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, hải quan lập tức lấy mẫu và phát hiện hơn 2kg ma túy tiền chất (pseudoephedrin) giấu tinh vi trong lô hàng, trị giá gần 2 tỉ đồng.