Bị cáo đầu tiên được HĐXX thẩm vấn là Lý Xuân Hải. Theo bị cáo Hải, chủ trương ủy thác cho nhân viên ACB gửi tiền được thực hiện vào khoảng tháng 3.2010. Chủ trương được thông qua sau cuộc họp Hội đồng quản trị và Hội đồng sáng lập (trong đó có bầu Kiên) vào ngày 22.3.2010.

Nội dung cuộc họp ngày 22.3.2010, bàn về cách ứng xử của ACB trong việc thị trường đang có nhiều rối loạn. Tinh thần chung của cuộc họp là đồng thuận.

Cuộc họp bàn chủ yếu làm sao ACB vượt qua thời điểm khó khăn của tình hình tài chính thời điểm đó. Cuộc họp nhất trí không đặt nặng hiệu quả và tăng trưởng trong thời điểm rối ren, không để độ thanh khoản giảm quá nhanh…

Ở ngân hàng ACB, "Bầu" Kiên là người có quyền lực "vô hình"

Bị cáo Hải phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên đi gửi tiền với lãi suất cao hơn lãi suất trần và nói rằng đó là do ông Nguyễn Văn Hòa - Kế toán trưởng ngân hàng ACB. Bị cáo Hải cũng cho biết, chủ trương ủy thác cho nhân viên ACB gửi tiền được diễn ra vào khoảng tháng 3.2010.

Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử về việc để nhân viên đi ủy thác gửi tiền là trái quy định với luật tín dụng hay không, bị cáo Hải nói khi luật tổ chức tín dụng có hiệu lực nhưng chưa có hướng dẫn thì theo quy định của ngân hàng nhà nước vẫn áp dụng văn bản cũ.

Tiếp đó, ông Lê Vũ Kỳ được tòa triệu lên thẩm vấn để hỏi xem ai là người đề xuất việc đi gửi tiền với lãi suất cao nhưng ông này nói không nhớ. Theo ông Kỳ, bị cáo Nguyễn Đức Kiên có vai trò quyết định mặc dù không tham gia hội đồng quản trị, nếu ông Kiên và những người trong hội đồng quản trị không thông qua thì không thể đề xuất việc chỉ đạo nhân viên đi gửi tiền với lãi suất cao.

HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trịnh Kim Quang. Theo bị cáo Quang thì trong cuộc họp HĐQT ngày 22.3.2010, khi anh Hải đề xuất chuyện ủy thác, không có chuyện ông Hùng (ông Trần Mộng Hùng) không đồng ý và ra chủ trương giảm lãi suất.

Việc ông Hùng và ông Kiên nói chuyện với nhau có thể là diễn ra vào lúc khác. Hai anh này là người có quyền lực nhất tại ngân hàng. Sau cuộc họp đó, theo phân công, chỉ có thường trực HĐQT ký vào nghị quyết đồng ý chủ trương ủy thác cho các cá nhân đem tiền đi gửi tiết kiệm. Sau khi có luật mới, nghị quyết này được xem xét lại.

Bị cáo Quang còn nhấn mạnh: Ở ngân hàng ACB, ông Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập và Nguyễn Đức Kiên (Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập) là hai người quyền lực nhất. Nói về vai trò của bầu Kiên, bị cáo Quang thừa nhận tại Ngân hàng ACB, Kiên có quyền lực “vô hình”.

Theo bị cáo Quang, việc gửi tiền này không sai vì pháp luật chỉ quy định không huy động vượt trần chứ đâu có quy định người gửi tiền được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất trần.