Ông Chấn kể: “Tại cơ quan điều tra, tôi bị ép cung, trực tiếp là cán bộ Nguyễn Hữu Tân. Những lúc cán bộ Tân không hỏi thì có cán bộ Trần Nhật Luật ra hỏi, còn cán bộ Tân cầm dao đe doạ. Ngược lại, những lúc cán bộ Tân hỏi thì cán bộ Luật cầm búa để ép cung tôi”. “Một hôm, cán bộ Luật bảo, mày không khai, tao cho cái búa thì mày chết”. Lúc này, cán bộ Ngô Đình Dung khoá tay tôi vào cửa sổ khiến tôi hoảng sợ vô cùng. Sau khi cởi khoá, họ đọc và bắt tôi viết đơn đầu thú hay tự thú gì đó, tôi buộc phải viết” - ông Chấn nói.

Đặc biệt, khi ông Chấn vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan thì “các cán bộ Nguyễn Văn Dũng, Ngô Đình Dung, Đào Văn Biên, Nguyễn Trung Thành, Trần Nhật Luật và một cán bộ có tên Tuyến thay nhau túc trực suốt ngày đêm  không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc tôi”.

Theo lời kể của ông Chấn thì các điều tra viên còn bắt ông làm đi làm lại việc thực nghiệm hiện trường, cho bao giờ thành thục mới thôi. Ông Chấn kể: “Họ bắt tôi thức suốt đêm, rồi tập tành về cách đâm bên nọ, đâm bên kia... Họ cho phạm nhân làm giả cô Hoan ở nhà điều tra ngoài cổng - nơi này được giả định là hiện trường vụ án. Họ bắt phạm nhân này giả làm nạn nhân, tôi tập đâm vào phạm nhân đóng giả. Họ còn lấy cái thìa hay lược để giả làm hung khí cho tôi tập đâm. Tôi phải tập đâm nhiều lần. Sau đó, họ mượn một ngôi nhà của dân ở khá xa, rồi đem tôi ra đấy, mang cả máy quay đến quay. Hôm đấy cũng có một người khác làm giả nạn nhân để cho tôi đâm. Buổi thực nghiệm hôm đó kéo dài cả buổi sáng”.

Ông Chấn cũng cho biết, mình chỉ thực nghiệm tại trại giam và ngôi nhà đó chứ chưa bao giờ quay về hiện trường thực sự - là nhà của cô Hoan - để thực nghiệm lại hiện trường.