Hai con trai của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền mang theo di ảnh của mẹ đến tòa.
Anh Nguyễn Hữu Huy cùng hai con trai và gia đình ra về sau khi kết thúc phiên tòa. 
Hai bị cáo Tường và Khánh.