Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai được đầu tư tài trợ nhiều tỉ đồng để hỗ trợ kinh kế giúp người dân thoát nghèo. Tuy vậy, quá trình triển khai lại xảy ra sai phạm về hồ sơ dự toán, quyết toán; chi lương, phụ cấp trái quy định.

Dự án giảm nghèo triển khai ở 5 huyện thì sai phạm lại xảy ra cả 5 huyện (gồm Krông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Mang Yang và Đắc Đoa) với 32 công trình, tổng số tiền thất thoát do làm sai hồ sơ là hơn 573 triệu đồng. Dù dự án không triển khai ở khu vực có địa bàn (thôn, xã) khó khăn, nhưng cán bộ BQLDAGN vẫn kê khai để hưởng phụ cấp, và chi trả lương không đúng quy định hơn 475 triệu đồng. Đáng nói, thiếu hướng dẫn, kiểm tra dẫn đến nhiều tỉ lệ con giống như heo, bò, dê... cấp cho hộ nghèo chết nhiều. 

Từ đó, tỉnh Gia Lai chỉ đạo BQLDAGN tỉnh do Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư Hồ Phước Thành kiêm nhiệm tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm vì trong quá trình điều hành để xảy ra sai sót; đồng thời có trách nhiệm thu hồi ngân sách hơn 1 tỉ đồng sai phạm.