Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh việc Bat - Vinataba đã bị Cục Thuế Đồng Nai ra quyết định truy thu thuế và phạt hành chính với tổng số tiền lên hơn 354 tỉ đồng gồm cả việc truy thu về hành vi chuyển giá khống. Bởi thanh tra cục Thuế đã kết luận Bat-Vinataba không đủ điều kiện hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo như quy định tại Nghị định 24... 

Mặt khác từ đầu năm 2006 Bat-Vinataba có ký hợp đồng với Bat Marketing – Singapore (Bat - MS) về cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ, cụ thể như: Quản lý cấp loại, chất lượng và tính ổn định của nguyên liệu thuốc lá; kế hoạch nhu cầu và thay thế lá thuốc lá; duy trì công thức pha trộn bao gồm cả việc quản lý và giám sát các công thức thuốc lá, gia liệu... Bat-Vinataba đã hoạch toán chi phí này vào giá vốn hàng bán để giảm thu nhập chịu thuế TNDN nhưng lại không chứng minh được các chứng từ thể hiện Bat- MS đã thực hiện các dịch vụ này nên cục thuế xác định là hành vi chuyển giá khống.

Ngô Nguyên Trung