Khiếu kiện đông người diễn biến phức tạp

6 tháng đầu năm 2013, các cơ quan hành chính của Hà Nội đã tiếp 16.958 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 11.283 đơn các loại (so với cùng kỳ năm ngoái, số lượt tiếp công dân tăng 80%, tiếp nhận và xử lý đơn tăng 26%) với nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, giao đất nông nghiệp theo nghị định của Chính phủ; thụ lý giải quyết theo thẩm quyền 1.392 vụ KNTC, trong đó có 216 lượt đoàn đông người (từ 15 người trở lên).

So với 6 tháng đầu năm 2012, số vụ KNTC cũng như số đoàn đông người tăng mạnh; cụ thể, số vụ KNTC tăng 26%, số đoàn đông người tăng 37%. Một số trường hợp KTNC có tổ chức, có sự liên kết giữa các đoàn, lợi dụng quyền KNTC để kích động, lôi kéo tập trung đông người, mặc áo đỏ có in khẩu hiệu, mang theo băngrôn, biểu ngữ nhằm tạo sức ép với các cơ quan chính quyền, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Trên thực tế, với những vụ khiếu kiện đông người, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo và trực tiếp đối thoại với công dân, nhất là những vụ đông người, phức tạp như tiếp đoàn công dân phường Dương Nội (quận Hà Đông), đoàn các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy)... Theo nhận định của UBND TP.Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu phát sinh KNTC đông người, có tính chất gay gắt, phức tạp là do cơ chế, chính sách pháp luật còn bất cập, chưa đồng bộ; tại một số đơn vị, công tác quản lý, sử dụng đất đai còn hạn chế; việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất chưa đảm bảo đúng như trình tự, thủ tục theo quy định. Đặc biệt, do trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, một số trường hợp lợi dụng dân chủ hoặc bị lôi kéo đã tụ tập KNTC đông người, gây mất an ninh trật tự.

Sẽ tập trung xử lý dứt điểm

Theo đánh giá của UBND TP.Hà Nội, hiện công tác giải quyết đơn thư KNTC của công dân vẫn còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục để hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Một số đơn vị vẫn chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP, còn để thời hạn giải quyết KNTC kéo dài. Thậm chí, có nơi còn có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, thiếu thống nhất; chưa thực hiện đủ quy trình đối thoại khi giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định của Luật Khiếu nại.

Vì vậy, tới đây thành phố sẽ đặc biệt quan tâm công tác KNTC, tập trung xử lý dứt điểm các vụ KNTC tồn đọng. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện quy định về tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất đối với các vụ phức tạp, nhất là các vụ khiếu kiện đông người; đồng thời, cần tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC.