Vinashin đứng trước nguy cơ phá sản. Ảnh: H.U.Y.
Nội dung văn bản nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 32, sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động Vinashin đã có thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm nghiêm trọng, cụ thể:

1 - Thiếu trách nhiệm trong việc huy động, quản lý, sử dụng tiền vốn nhà nước cấp, cho vay hoặc bảo lãnh cho vay khi thực hiện các dự án nâng cao năng lực, nâng cấp và xây dựng mới các khu công nghiệp, nhà máy đóng tàu; đầu tư mua sắm nhiều tàu cũ, tàu không thích hợp trong vận tải biển dẫn đến thua lỗ, gây hậu quả nghiêm trọng khiến tập đoàn không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn.

2 - Vi phạm nghiêm trọng quy định của Nhà nước về lập, phê duyệt và tổ chức đấu thầu các dự án do tập đoàn và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư.

3 -  Thành lập nhiều đơn vị thành viên, công ty cổ phần không đủ năng lực tài chính, kinh doanh; bổ nhiệm, cử con trai và em trai làm đại diện phần vốn của Nhà nước và giữ nhiều cương vị trái quy định của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kết luận: Những sai phạm của đồng chí Phạm Thanh Bình là do thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái và có biểu hiện vụ lợi cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.
 
Trong nhiều năm qua, tập đoàn đã báo cáo không trung thực với Chính phủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp; hậu quả của những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Phạm Thanh Bình dẫn đến Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có nguy cơ phá sản, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm của đồng chí Phạm Thanh Bình nghiêm trọng đến mức phải có hình thức kỷ luật.

Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành xem xét hình thức kỷ luật theo quy trình. Do những khuyết điểm của đồng chí Phạm Thanh Bình và một số cá nhân của tập đoàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định tại khoản 1, điều 32, Quyết định số 25-QĐ/TW - ngày 24.11.2006 của Bộ Chính trị nêu rõ: “Nếu đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý bằng pháp luật thì chuyển cơ quan pháp luật xem xét”.

 
Chí Tùng