Trước đó, biết căn nhà xây dựng không phép của mình sẽ bị cưỡng chế, Hùng đã mua 189gr thuốc nổ, 2 kíp nổ, 6 cục pin, 1 cuộn dây điện dài hơn 100m... rồi chế tạo một quả mìn để kích nổ khi đoàn kiểm tra đến.

Rất may là đoàn cưỡng chế đã phát hiện quả mìn và điều công binh tháo gỡ.