Trình bày trước toà, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho rằng về tội kinh doanh trái phép, bị cáo bị kết tội kinh doanh tài chính trái phép vì vi phạm điều 9 Luật Doanh nghiệp, điều 25 nghị định 28… Tuy nhiên, “Bầu” Kiên đề nghị VKS chỉ ra khoản đầu tư, mua cổ phiếu, cổ phiếu có khoản nào đáp ứng đồng thời cùng 1 lúc 3 yếu tố của hợp đồng kinh doanh. "Nếu cơ quan cấp đăng ký kinh doanh trên toàn quốc nếu chưa cấp mã 64990 cho bất kỳ doanh nghiệp nào thì các doanh nghiệp đã kinh doanh đang được cấp theo điều nào? Có phải điều 13 luật DN không? Các hợp đồng đầu tư trên thị trường chứng khoán có phải đăng ký kinh doanh không? Có nhà đầu tư và tổ chức nào đăng ký mã 64990 không? Nếu vi phạm thì cơ quan nào có trách nhiệm xử phạt, xử lý hành chính hay hình sự?…” - “Bầu” Kiên nêu hàng loạt câu hỏi.

Về việc kinh doanh vàng của Thiên Nam, Bầu Kiên viện dẫn: Kinh doanh vàng chỉ là 1 loại hàng hóa, điều này có đúng không? Tôi cho rằng vàng chỉ là 1 loại hàng hóa và Thiên Nam đương nhiên được kinh doanh? Nếu không được thì vi phạm điều nào? Hợp đồng kinh doanh trạng thái vàng đã được xếp mã, vậy vàng có phải hàng hóa không?

"Cty Thiên Nam ký hợp đồng mua bán trạng thái vàng với ACB, không có tài khoản ở nước ngoài, không có vàng trên tài khoản ở nước ngoài, không ủy quyền cho ACB để giao dịch trên tài khoản nước ngoài, vậy căn cứ nào để xác định Thiên Nam chịu sự điều chỉnh của thông tư 03. Trong khi đó, điều 158 Luật Thương mại quy định, tất cả hàng hóa đều được ủy thác mua bán. Nếu vàng là hàng hóa thì Thiên Nam có được quyền ủy thác hay không?” - “Bầu" Kiên liên tiếp đưa ra những câu hỏi để chứng minh về hành vi kinh doanh vàng của Cty Thiên Nam.

 Về tội trốn thuế, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho rằng Tòa sơ thẩm không xem xét về nội dung phụ lục hợp đồng là vi phạm điều 144 Luât Dân sự? "Với hiểu biết của tôi, phụ lục 01 không trái pháp luật vì bên ủy thác đồng ý cho bên nhận ủy thác ủy thác lại cho ACB. Tôi là ngưởi ủy quyền của bà Hương và đại diện ACB tạo thành 1 bên ủy thác, do đó không thể vi phạm pháp luật” - bị cáo Kiên nói.

“Bầu” Kiên cũng cho rằng việc ký hợp đồng giữa bà Hương và Cty BB có giúp trốn thuế không, điều nay chưa được làm rõ ở những điều sau. Thứ nhất, trước ngày 25.12.2008, Cty BB không có bất kỳ đầu tư vào kinh doanh vàng với ACB. Thứ hai, nếu BB bị lỗ và thực tế là lỗ thì bà Hương chịu hay Cty BB chịu, vấn đề này thì không ai đặt ra. Ngoài ra, tại văn bản 342 của Tổng cục thuế đã đưa ra nguyên tắc để Cty BB và bà Hương xác định số thuế phải nộp, tuy nhiên, Tổng cục thuế cũng không xác định hợp đồng của bà Hương và BB có hợp pháp hay không? Việc Cty BB có phải nộp 25 tỉ tiền thuế không cũng không được làm rõ và cũng không có căn cứ pháp luật nào để khẳng định Cty BB trốn thuế.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên, luật sư Ngô Huy Ngọc cho rằng về tội trốn thuế, việc trưng cầu giám định thiếu hồ sơ phụ lục hợp đồng, ông giám định viên có giấy chứng nhận giám định viên hay không?

Còn về tội lừa đảo, VKS xác định bị cáo Kiên đã vi phạm khoản 1 điều 5 của hợp đồng và chỉ đạo Yến và Thanh chuẩn bị tài liệu chuyển nhượng và cho rằng đây là tài liệu khống. Ngoài ra, VKS cũng cho rằng Kiên biết 20 triệu cổ phiếu đang bị phong tỏa và sau khi nhận tiền đã sử dụng hết và số cổ phiếu này chưa được giải chấp, về việc này, luật sư Ngọc cho rằng việc vi phạm khoản 1 điều 5 là không có căn cứ, các quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan không được được xem xét đầy đủ, toàn diện.

Clip "bầu" Kiên tự bào chữa trước tòa: