Tòa hỏi đại diện Sở KHĐT TPHCM là theo luật việc kinh doanh tài chính có giấy phép kinh doanh không, vị đại diện Sở KHĐT TPHCM cho rằng, việc góp vốn cổ phần với các doanh nghiệp khác là hoàn toàn bình thường. Việc kinh doanh nào thì cũng phải phù hợp với giấy phép kinh doanh đã được cấp.

Tòa tiếp tục mời đại diện Sở KHĐT TP. Hà Nội để hỏi về việc cấp giấy phép kinh doanh việc góp vốn về kinh doanh đối với các doanh nghiệp.

Đại diện Sở KHĐT Hà Nội cho biết, doanh nghiệp được kinh doanh tất cả các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm, nhưng phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp.

Về việc góp vốn kinh doanh cổ phần cổ phiếu có phải đăng ký kinh doanh không, đại diện Sở KHĐT Hà Nội trả lời: Quyền góp vốn kinh doanh thì tòa hỏi Bộ KHĐT và UBCK Nhà nước.

Bầu Kiên phản bác từng câu chữ trong cáo trạng

Về việc kinh doanh cổ phiếu có thuộc mã ngành đăng ký kinh doanh hay không, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng câu trả lời không thuộc thẩm quyền của cơ quan này.

Tiếp đó, tòa tiếp tục hỏi vị đại diện Bộ KHĐT, vị đại diện Bộ KHĐT cho rằng một số câu hỏi của tòa sẽ trả lời sau bằng văn bản nếu tòa gửi công văn.

Nói về trách nhiệm tại Công ty Thiên Nam, bị cáo Kiên cho biết, Tổng Giám đốc Lê Quang Trung là người ký các lệnh bán và mua. Việc chỉ đạo điều hướng của công ty là HĐQT chịu trách nhiệm. “Cá nhân tôi là Chủ tịch HĐQT thì tôi là người chịu trách nhiệm”, bầu Kiên nói.

Đối với hàng loạt lệnh mua bán vàng trạng thái của Công ty Thiên Nam, bị cáo Kiên thừa nhận, tuy nhiên bị cáo Kiên cho rằng câu chữ trong cáo trạng không đúng.

“Pháp nhân đặt lệnh chứ không phải cá nhân đặt lệnh” - bị cáo Kiên nói. Theo lý giải của "bầu Kiên", Công ty Thiên Nam đặt lệnh mua bán vàng và gửi Ngân hàng ACB.