Tang vật thu được gồm 22 bánh heroin và 12.000 viên hồng phiến (ảnh).