Bước đầu 2 đối tượng trên khai nhận đã vận chuyển ma túy từ Sơn La về Cát Bà để tiêu thụ.