Bà Trần Ngọc Sương. Ảnh: Internet

Theo bà Sương, bản kết luận điều tra đã không thực hiện giám định tài chính theo yêu cầu của bà; việc thu thập tài liệu, đánh giá không xác thực; các kết luận về nội dung vụ án không khách quan trong đó nhiều nguồn thu quy buộc là lập quỹ trái phép không có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, quy buộc không có căn cứ. Ngoài ra, kết luận điều tra lại của cơ quan điều tra không thỏa mãn được các yêu cầu của quyết định giám đốc thẩm.

Cùng với đơn kiến nghị, bà Trần Ngọc Sương cũng đã gửi kèm 2 văn bản kiến nghị của luật sư Nguyễn Trường Thành - Trưởng văn phòng luật sư Vạn Lý và luật sư Phan Trung Hoài - Trưởng văn phòng luật sư Phan Trung Hoài - là hai luật sư bào chữa cho bà, yêu cầu các cơ quan pháp luật xem xét lại bản kết luận điều tra.

Các luật sư đã đưa ra ý kiến của mình chứng minh bà Sương không phạm tội lập quỹ trái phép. Từ đó, hai luật sư đã kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật không xử lý hình sự đối với bà Sương và đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra đối với bà Trần Ngọc Sương.    

Nam Trung