Trước đó - lúc 17h ngày 12.10, khi đến giờ cơm chiều, nhân viên của trung tâm mở cửa phòng học viên để cho đại diện mỗi phòng từ 3-4 học viên/phòng ra nhận cơm và đồ ăn. Khi ra đến ngoài sân, lúc này có khoảng 40 học viên đại diện của các phòng đưa ra yêu sách không được chặn đường cung cấp thuốc lá từ bên ngoài vào.

Trước yêu sách này, cán bộ nhân viên trung tâm từ chối và yêu cầu những đại diện quay trở lại phòng. Ngay lập tức, nhóm học viên này la hét kích động hàng trăm học viên còn lại dùng các vật dụng đập phá cửa để lao ra ngoài sân.

Trước sự việc này vài ngày, trung tâm đã phát hiện ra đường dây đưa thuốc lá từ các đối tượng bên ngoài câu kết với những học viên bên trong ném vào trung tâm. Trung tâm đã siết chặt công tác tuần tra, bảo vệ và thu giữ được tang vật một số vụ tuồn thuốc lá vào.