Ngoài số gỗ lưu lại hiện trường, Công an Vĩnh Thạnh còn tịch thu 2 cưa máy là công cụ được nhóm người trên sử dụng. Như Lao Động đã đưa tin, từ 5 - 8.10, cơ quan chức năng phát hiện có 13 cây gỗ dổi ở khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183 bị đốn hạ.