Trước đó, Báo Lao động ngày 2.7.2017 đưa tin: Hiện tượng DN lập nhiều nhưng cũng bị “khai tử” nhiều trong thời gian vừa qua có nguyên nhân từ điều kiện KD gây khó khăn... Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 1.10.2016 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chuyển nội dung bài báo nêu trên đến Bộ KHĐT để xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.