Cụ thể như: Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại phương tiện cá nhân; tăng phí trước bạ phương tiện cá nhân đăng ký mới; tăng phí đăng ký phương tiện cá nhân đăng ký mới; thu phí môi trường. Đặc biệt, thành phố đề xuất quản lý phương tiện đăng ký mới thông qua cấp quotar (số lượng phương tiện được cấp có giới hạn trên cơ sở phù hợp với sự phát triển kết cấu hạ tầng hằng năm), chỉ cho cấp đăng ký phương tiện ở mức giới hạn/năm. 

Việc sở hữu phương tiện thông qua đấu giá. Cùng với việc phải bỏ tiền mua phương tiện, chủ sở hữu phương tiện còn phải đóng tiền bảo hiểm, các loại thuế, phí... Tại khu vực nội đô các thành phố lớn, điều kiện để sở hữu phương tiện xe ô tô con là phải chứng minh được có chỗ đỗ xe.

Ngoài ra, đối với các giải pháp về hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, Sở GTVT đề xuất dùng các chế tài về kinh tế như thuế xăng dầu, lệ phí đường và phí đỗ xe để giảm bớt việc đi lại bằng xe riêng, vì càng đi nhiều càng phải trả nhiều tiền…