- Chú lại đọc báo và chỉ đọc mỗi cái tít chứ gì?

- Ơ hay, tít phải phản ánh đúng thực chất, nội dung bài…

- Bây giờ khác, tít chỉ đạt một yêu cầu là “bắt mắt”.

- “Bắt mắt” là phải đọc rồi.

- Đọc rồi sẽ thấy mức 650 triệu là có thật chứ không phải bịa.

- Thấy chưa!

- Tết tây vừa qua, ở TPHCM có người được thưởng 624,2 triệu, 650 triệu, tết ta là một người ở Bình Dương, cả hai đều làm ở công ty tây trên đất ta, nhưng cả nước chỉ có 2 người. Còn bình quân nếu tết tây cả nước từ 1-2 triệu thì tết ta tăng hơn từ 3,5-4,5 triệu. Đó là con số chính thức do Bộ LĐTBXH công bố.

- Thế là xấp xỉ một tháng lương. Nếu đúng như thế thì người lao động rất phấn khởi để tiếp tục… vừa lao động, vừa chống bão suy thoái.

- Nhưng coi vậy mà không phải vậy.

- Bác lại đùa em?

- Không đùa, tôi đã nói chú mắc bệnh “bắt mắt”, nếu đọc đến cuối bản tin sẽ thấy mới chỉ có 3% số doanh nghiệp báo cáo mức thưởng tết, tuy 63/63 tỉnh, thành có báo cáo, nhưng còn 97% số DN (cũng ở 63/63) chưa báo cáo, liệu các số tiền thưởng công bố đã đủ tin rằng người lao động năm nay ăn tết vui chưa?

- Ai biết được các bác cứ “chơi ú tim” thế. Nhưng còn nửa tháng nữa mới tết, chắc sẽ phải còn nhiều đơn vị công bố nữa, dù muộn vẫn hơn không.

- Hơn cái gì chứ hơn cái không thì chả cần nói vẫn là “bỏ phiếu trắng”, phiếu trắng là chẳng khen ai và cũng chẳng buồn chê cái gì!