Thời nào làm quan được dân yêu, dân tin cũng khó. Bởi vì dân luôn khó tính, dân đòi hỏi rất cao về năng lực cũng như phẩm chất đạo đức của quan lại ngày xưa và nay gọi là quan chức. Cho nên chỉ một sai sót nhỏ dân “mắng” cho rát mặt.

Nhưng dân cũng rất công bằng. Ông quan nào vì dân, quý dân, trọng dân thì dân yêu, dân trọng, dân quý. Thời nay ít có ông quan nào được dân tin yêu lắm, trong số ít đó có ông Nguyễn Sự.

Thời nay, tham nhũng như rươi, dân ít tin vào sự công chính, nhưng trong số ít đó cũng có ông Nguyễn Sự. Thời nay, ít ông quan nào làm được việc cho dân, cho nước một cách hiệu quả, có thể chỉ ra từng đầu việc cụ thể. Trong số ít ỏi đó có ông Nguyễn Sự. Một Hội An nổi tiếng vượt biên giới quốc gia có công rất lớn của Bí thư Nguyễn Sự, điều này ai cũng phải thừa nhận. UNESCO trao giải thưởng kiệt xuất về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phố cổ Hội An cho Bí thư Nguyễn Sự vì chính những gì ông đã làm cho Hội An.

Nhiều người còn nhớ khi nhận giải thưởng của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh vì những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Hội An, ông Nguyễn Sự nói một câu rất nổi tiếng : “Đã làm quan là phải đàng hoàng”. May mắn thay, đất Việt có một ông quan tự tin để nói lên điều này, vì bản thân ông tin rằng ông là người đàng hoàng, ít nhất là ông không phải là ông quan tham nhũng hay một ông quan làm ông trùm lợi ích nhóm, dù là nhóm nhỏ. 

Nếu như ông có sai, thì như ông nói đó là do ông chưa giỏi, chưa hay và ông xin lỗi dân vì cái sai đó: “Tui là con người bình thường nhưng được giao trọng trách nên khi thực hiện không tránh khỏi sai sót. Sai là phải xin lỗi có chi mô mà khó. Nói thiệt hồi đó do mê thơ, mê nhạc về cây hoa sữa Hà Nội nên tui chủ trương cho trồng. Đến khi cây lớn, hoa nồng quá khiến dân không chịu nổi phải chặt bỏ. Mình sai phải xin lỗi dân thôi”.

Mê thơ mê nhạc thì quá tử tế đi chứ! Chủ trương trồng cây nhưng không may mùi hoa quá nồng, còn hơn chủ trương chặt cây, vậy mà “phải xin lỗi dân thôi”. Một ứng xử rất đàng hoàng.

Ông Nguyễn Sự từ quan vì tự thấy mình không nghĩ ra điều gì mới hơn, bởi vì làm quan đã lâu, tư duy quá cũ. Thấy đầu óc mình đã cũ là quá đàng hoàng.

Cho nên ai đó cả đời làm quan, nếu không làm được điều gì đàng hoàng tử tế, thì ít nhất cũng làm được điều tử tế cuối cùng, đó là viết đơn xin từ chức.